Zmiany przepisów - zmiany w wersji 1.23

  • Zmieniono nazwy wszystkich dokumentów zawierających słowo "Faktura VAT" na "Faktura".

  • Usunięto z wydruku etykiety "Oryginał" oraz "Kopia".

  • Zmieniono nazwę dokumentu "Faktura VAT marża" na "Faktura procedura marży". Na oknie edycji dokumentu wprowadzono pole "Procedura marży" pozwalające wybrać z listy jedną z czterech możliwości procedury marży. Informacja ta umieszczona jest również na wydruku.

  • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" wprowadzono parametr "Metoda kasowa". W przypadku zaznaczenia parametru na wydrukach faktur umieszczona jest informacja "Metoda kasowa".Nowsza wersja
Starsza wersja