Nowy wydruk inwentaryzacji - zmiany w wersji 1.22

  • Dla modułu magazynowego dodano nowy wydruk: "Arkusz spisu z natury - rozliczona inwentaryzacja". Wydruk zawiera naniesione ilości spisane, przeliczone wartości oraz podsumowanie inwentaryzacji.Nowsza wersja
Starsza wersja