Fakturowanie dla płatników VAT

Fakturowanie dla płatników VAT to moduł przeznaczony do fakturowania dla firm handlowych i usługowych będących płatnikami podatku od towarów i usług VAT i wystawiających jako dokumenty sprzedaży faktury VAT. Poza możliwością wystawiania i ewidencjonowania faktur, moduł umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, towarów i usług oraz umożliwia generowanie raportów w postaci wykresów graficznych w oparciu wprowadzone do programu dane. Dzięki możliwości wzbogacania programu o własne pola danych można go dostosować do pracy w niemal każdej, nawet najbardziej nietypowej branży.Podstawowe funkcjonalności

 • Wystawianie, ewidencjonowanie i wydruk dokumentów takich jak: faktur proforma, faktur VAT, faktur VAT zaliczkowych, faktur VAT końcowych, faktur VAT marża, paragonów...
 • Możliwość korygowania wystawionych dokumentów.
 • Prowadzenie dowolnego rodzaju numeracji faktur z możliwością rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku.
 • Możliwość udzielania rabatów kwotowych lub procentowych.
 • Możliwość wyliczania faktur od netto i od brutto.
 • Możliwość wysyłki wystawianych faktur e-mailem w postaci plików PDF.
 • Możliwość umieszczenia na fakturach własnego, graficznego logo firmy.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy kontrahentów w powiązaniu z osobami kontaktowymi.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy towarów i usług z możliwością zdefiniowania dowolnej ilości różnego typu cen (np. cena hurtowa, cena detaliczna, itp.).
 • Generowanie rejestrów VAT w oparciu o wystawiane w programie faktury VAT.
 • Możliwość zdefiniowania własnych jednostek miar oraz stawek VAT wykorzystywanych na fakturach i w bazie towarów i usług oraz stosowanych form płatności.
 • Możliwość dostosowania modułu do specyficznych rodzajów działalności i branż biznesowych poprzez możliwość dodania nielimitowanej ilości różnego typu dodatkowych pól i kolumn dla kontrahentów, towarów i usług, rachunków oraz pozycji faktur.
 • Możliwość personalizacji programu poprzez możliwość ustalania wyświetlania i ułożenia kolumn na ekranie oraz na wydrukach.
 • Księgowanie dokumentów do programu do PKPiR. oraz programu do ryczałtuDodatki opcjonalne

 • Obsługa faktur walutowych
  Dodatek ten jest przeznaczony dla firm prowadzących rozliczenia w walucie obcej. Oprócz tradycyjnych faktur VAT wyliczanych w polskich złotych umożliwia wystawianie faktur w dowolnych walutach obcych oraz generowanie wydruków w językach obcych. Doskonale sprawdza się w firmach eksportowych, prowadzących sprzedaż krajową, ale rozliczających się w walucie obcej oraz w firmach prowadzących działalność za granicą. Ponadto umożliwia pobieranie aktualnych kursów walut z NBP.
 • Obsługa faktur VAT marża
  Dodatek ten jest przeznaczony dla firm prowadzących sprzedaż komisową, np. pojazdów, telefonów komórkowych, pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych, itd. itp. i wystawiających jako dokumenty sprzedaży faktury VAT marża. Dodatek umożliwia wystawianie faktur VAT marża w złotówkach lub w dowolnej innej walucie.
 • Graficzne wykresy sprzedaży
  Dodatek umożliwia generowanie wykresów obrazujących dla zadanego okresu wielkość sprzedaży w oparciu o szereg różnych kryteriów. Dzięki temu będziesz mógł analizować swoją sprzedaż w oparciu o takie kryteria jak wielkość sprzedaży w podziale na poszczególne towary i usługi, w oparciu o wielkość sprzedaży poszczególnym kontrahentom oraz szereg innych parametrów. Dodatek ten pozwola więc na lepszą i bardziej obrazową analizę sprzedaży, która może przyczynić się do lepszego planowania strategi handlowej, a w konsekwencji zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.