Rachunki dla zwolnionych z VAT

Rachunki dla zwolnionych z VAT to moduł przeznaczony dla firm handlowych i usługowych zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług VAT i wystawiających jako dokumenty sprzedaży rachunki bez VAT. Poza możliwością wystawiania, drukowania i ewidencjonowania rachunków, moduł umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, towarów i usług oraz umożliwia generowanie raportów w postaci wykresów graficznych w oparciu o wprowadzone do programu dane. Dzięki możliwości wzbogacania programu o własne pola danych można go dostosować do pracy w niemal każdej, nawet najbardziej nietypowej branży.Podstawowe funkcjonalności

 • Wystawianie, ewidencjonowanie i wydruk rachunków oraz paragonów bez VATu.
 • Możliwość wystawiania rachunków proforma oraz korygowanie rachunków.
 • Prowadzenie dowolnego rodzaju numeracji rachunków z możliwością rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku.
 • Możliwość wysyłki wystawianych rachunków e-mailem w postaci plików PDF.
 • Możliwość umieszczenia na rachunku własnego, graficznego logo firmy.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy kontrahentów w powiązaniu z osobami kontaktowymi.
 • Możliwość udzielania rabatów kwotowych lub procentowych.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy towarów i usług z możliwością zdefiniowania dowolnej ilości różnego typu cen (np. cena hurtowa, cena detaliczna, itp.).
 • Możliwość zdefiniowania własnych jednostek miar wykorzystywanych na rachunkach i w bazie towarów i usług oraz stosowanych form płatności.
 • Możliwość dostosowania modułu do specyficznych rodzajów działalności i branż biznesowych poprzez możliwość dodania nielimitowanej ilości różnego typu dodatkowych pól i kolumn dla kontrahentów, towarów i usług, rachunków oraz pozycji rachunków.
 • Możliwość personalizacji programu poprzez możliwość ustalania wyświetlania i ułożenia kolumn na ekranie oraz na wydrukach.
 • Księgowanie dokumentów do programu księgowego.Dodatki opcjonalne

 • Obsługa rachunków walutowych
  Dodatek ten jest przeznaczony dla firm prowadzących rozliczenia w walucie obcej. Oprócz tradycyjnych rachunków wyliczanych w polskich złotych umożliwia wystawianie rachunków w dowolnych walutach obcych oraz generowanie wydruków w językach obcych. Doskonale sprawdza się w firmach eksportowych, prowadzących sprzedaż krajową, ale rozliczających się w walucie obcej oraz w firmach prowadzących działalność za granicą. Ponadto umożliwia pobieranie aktualnych kursów walut z NBP.
 • Graficzne wykresy sprzedaży
  Dodatek umożliwia generowanie wykresów obrazujących dla zadanego okresu wielkość sprzedaży w oparciu o szereg różnych kryteriów. Dzięki temu będziesz mógł analizować swoją sprzedaż w oparciu o takie kryteria jak wielkość sprzedaży w podziale na poszczególne towary i usługi, w oparciu o wielkość sprzedaży poszczególnym kontrahentom oraz szereg innych parametrów. Dodatek ten pozwola więc na lepszą i bardziej obrazową analizę sprzedaży, która może przyczynić się do lepszego planowania strategi handlowej, a w konsekwencji zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.