Obsługa magazynu

Obsługa magazynu to moduł przeznaczony dla firm handlowych o różnym profilu działalności prowadzących magazyn. Rozszerzony o moduł do wystawiania rachunków lub faktur VAT stanowi kompletny system sprzedaży. Umożliwia sprawne zarządzanie gospodarką magazynową oraz umożliwia wystawianie wszelkich dokumentów magazynowych. Dzięki możliwości wzbogacania programu o własne pola danych można go dostosować do pracy w niemal każdej, nawet najbardziej nietypowej branży.Podstawowe funkcjonalności

 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy towarów z możliwością zdefiniowania dowolnej ilości różnego typu cen (np. cena hurtowa, cena detaliczna, itp.).
 • Prowadzenie dowolnej liczby magazynów.
 • Kontrolę stanów magazynowo-ilościowych realizowanych przy pomocy wystawianych w programie dokumentów.
 • Wystawianie, ewidencjonowanie i wydruk dokumentów WZ, PZ, RW.
 • Możliwość przerzucanaia towarów pomiędzy magazynami.
 • Prowadzenie dowolnego rodzaju numeracji dokumentów z możliwością rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku.
 • Możliwość udzielania rabatów kwotowych lub procentowych.
 • Możliwość wyliczania dokumentów od netto i od brutto.
 • Możliwość umieszczenia na dokumentach własnego, graficznego logo firmy.
 • Możliwość zdefiniowania własnych jednostek miar.
 • Możliwość dostosowania modułu do specyficznych rodzajów działalności i branż biznesowych poprzez możliwość dodania nielimitowanej ilości różnego typu dodatkowych pól i kolumn dla towarów, dokumentów oraz pozycji dokumentów.
 • Możliwość personalizacji programu poprzez możliwość ustalania wyświetlania i ułożenia kolumn na ekranie oraz na wydrukach.