Internetowa baza kontrahentów - zmiany w wersji 1.33

  • Podczas dodawania nowego kontrahenta na oknie "Kontrahenci" jeśli rozpocznie się wprowadzanie od numeru NIP to pozostałe dane są pobierane automatycznie z Internetu.

  • Podczas dodawania nowego dokumentu jeśli rozpocznie się wprowadzanie danych kontrahenta od numeru NIP to następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych kontrahenta najpierw z bazy kontrahentów, jeśli to się nie powiedzie to z wcześniejszych dokumentów, a jeśli to się nie powiedzie to z Internetu.Nowsza wersja
Starsza wersja