O programie

Commerbusiness to nowoczesny program do wystawiania faktur VAT i rachunków dla systemu Windows. Pozwala na błyskawiczne i intuicyjne wystawianie dokumentów handlowych. Poza możliwością wystawiania dokumentów sprzedaży umożliwia stworzenie nieograniczonej ilościowo bazy kontrahentów oraz towarów i usług. Umożliwia również generowanie szeregu raportów pozwalających na dokładną analizę sprzedaży. Wyjątkowość aplikacji Commerbusiness polega na możliwości dostosowania go do wykorzystania w niemal każdej branży biznesowej poprzez możliwość rozszerzania tabel o własne pola danych. Podstawowe moduły funkcjonalne aplikacji Commerbusiness to:


Rachunki dla zwolnionych z VAT

Rachunki dla zwolnionych z VAT to moduł przeznaczony dla firm handlowych i usługowych zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług VAT i wystawiających jako dokumenty sprzedaży rachunki bez VAT. Poza możliwością wystawiania, drukowania i ewidencjonowania rachunków, moduł umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, towarów i usług oraz umożliwia generowanie raportów w postaci wykresów graficznych w oparciu o wprowadzone do programu dane. Dzięki możliwości wzbogacania programu o własne pola danych można go dostosować do pracy w niemal każdej, nawet najbardziej nietypowej branży. Więcej …


Fakturowanie dla płatników VAT

Fakturowanie dla płatników VAT to moduł przeznaczony do fakturowania dla firm handlowych i usługowych będących płatnikami podatku od towarów i usług VAT i wystawiających jako dokumenty sprzedaży faktury VAT. Poza możliwością wystawiania i ewidencjonowania faktur, moduł umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, towarów i usług oraz umożliwia generowanie raportów w postaci wykresów graficznych w oparciu wprowadzone do programu dane. Dzięki możliwości wzbogacania programu o własne pola danych można go dostosować do pracy w niemal każdej, nawet najbardziej nietypowej branży. Więcej …


Obsługa magazynu

Obsługa magazynu to moduł przeznaczony dla firm handlowych o różnym profilu działalności prowadzących magazyn. Rozszerzony o moduł do wystawiania rachunków lub faktur VAT stanowi kompletny system sprzedaży. Umożliwia sprawne zarządzanie gospodarką magazynową oraz umożliwia wystawianie wszelkich dokumentów magazynowych. Dzięki możliwości wzbogacania programu o własne pola danych można go dostosować do pracy w niemal każdej, nawet najbardziej nietypowej branży. Więcej …