Wydruki w językach obcych - zmiany w wersji 1.15

  • Dla Użytkowników korzystających z dodatku umożliwiającego wystawianie rachunków lub faktur walutowych wprowadzono możliwość generowania wydruków dokumentów w językach obcych. Program pozwala na zdefiniowanie tłumaczeń dla dowolnej ilości języków. Domyślnie program zawiera tłumaczenia dla języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Wyboru języka na wydruku dokonuje się na oknie potwierdzenia wydruku.

  • W Konfiguracji w zakładce Słowniki dodano w sekcji Słowniki dla dokumentów nowy słownik - Języki na wydrukach. Jest to spis języków wraz z tłumaczeniami dla wydruków faktur lub rachunków.Nowsza wersja
Starsza wersja