Obsługa Faktur VAT marża - zmiany w wersji 1.16

  • Wprowadzono do programu okno logowania użytkownika. Nazwę użytkownika oraz hasło można zdefiniować w Konfiguracji w zakładce "Dane użytkownika". Jeśli nazwa użytkownika oraz hasło nie zostały wcześniej zdefiniowane należy zalgować się do programu podając nazwę użytkownika "admin" oraz hasło "admin".

  • Wprowadzono obsługę nowych dokumentów Faktura VAT marża. Dokument jest dostępny wyłącznie w postaci płatnego dodatku "Obsługa faktur VAT marża".

  • Wprowadzono predefiniowany rejestr VAT "Faktury VAT marża".

  • Dla wszystkich plików wykonywalnych wraz z instalatorem zastosowano certyfikowany podpis Microsoft Code Signing. Dzięki temu możliwe jest sprawdzanie ich bezpieczeństwa na poziomie systemu operacyjnego i w przypadku zainfekowania ich wirusem poinformowanie użytkownika o zmianie ich zawartości względem oryginału.Nowsza wersja
Starsza wersja