Uwagi dla dokumentów - zmiany w wersji 1.12

  • Umożliwiono umieszczanie na wydrukach rachunków oraz faktur stałych uwag tekstowych. Uwagi przypisane są niezależnie dla każdego rodzaju dokumentu. Możliwe jest zatem, aby każdy rodzaj dokumentu posiadał osobne uwagi (lub nie posiadał ich wcale). W Konfiguracji w zakładce Dokumenty (Konfiguracja - Dokumenty - Dodaj/Zmień) dodano pole "Uwagi drukowane w stopce".Nowsza wersja
Starsza wersja