Filtrowanie kontrahentów - zmiany w wersji 1.13

  • Wprowadzono blokadę możliwości edytowania i modyfikacji dokumentów na podstawie, których wystawiono nowy, powiązany dokument. Dotyczy to zatem dokumentów korygowanych dla których wystawiono korektę, dokumentów proforma na podstawie których wystawiono dokument końcowy, itd. itp.

  • Wprowadzono możliwość wyboru danych słownikowych z okien dialogowych za pomocą podwójnego kliknięcia zaznaczonej pozycji.

  • Na oknie kontrahentów dodano przyciski "Dostawcy", "Odbiorcy". Wciśnięcie danego przycisku powoduje ograniczenie widoku do samych dostawców lub odbiorców. Wciśnięcie obu przycisków lub żadnego powoduje wyświetlanie zarówno dostawców jak i odbiorców. Główne okno kontrahentów otwiera się z domyślnie wciśniętymi oboma przyciskami. Okno wywołane z poziomu dokumentu sprzedaży powoduje otwarcie widoku tylko odbiorców. Okno wywołane z poziomu dokumentu zakupu powoduje otwarcie widoku tylko dostawców.

  • Poprawiono wygląd wydruku rejestru VAT sprzedaży.Nowsza wersja
Starsza wersja