Nowe możliwości numeracji - zmiany w wersji 1.3

 • W Konfiguracji w zakładce Słowniki dodano słownik "Grupy numeracji dokumentów". Zdefiniowane są w niej grupy dla numeracji dokumentów. Dzięki temu różne dokumenty mogą mieć prowadzoną tę samą numerację.

 • W Konfiguracji na oknie edycji rodzaju dokumentu dodano pole "Grupa numeracji dokumentów". Numeracja dla nowododawanych dokumentów danego rodzaju będzie odbywać się względem wskazanej grupy.

 • Na oknie edycji słownika grup numeracji dokumentów wprowadzono pole "Maska numeracji". Pole to zawiera definicję numeracji dokumentów według, której nadawane są numery nowym dokumentom. Można stosować następujące stałe, które w przypadku dodania nowego dokumentu zastępowane są odpowiednimi liczbami:

  • %r - numer kolejnego dokumentu w aktualnym roku

  • %m - numer kolejnego dokumentu w aktualnym miesiącu

  • %d - numer kolejnego dokumentu w aktualnym dniu

  • %R - aktualny rok

  • %M - aktualny miesiąc

  • %D - aktualny dzień
Nowsza wersja
Starsza wersja