Wydruki definiowane - zmiany w wersji 1.2

  • Do wszystkich widoków tabel dodano opcję standardowego wydruku dostępną poprzez przycisk "Drukuj" lub pod opcją "Drukuj" dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Wybranie opcji powoduje wywołanie okna wydruku standardowego. W wyniku wybrania opcji drukowana jest zawartość tabeli z której wywołano opcję wydruku.

  • Na oknie wydruku standardowego dodano zakładkę "Kolumny w tabeli". Zakładka zawiera listę kolumn, które będzie zawierać wydruk oraz przyciski pozwalające na zmianę położenia kolumny na wydruku lub jej wyłączenie.Nowsza wersja
Starsza wersja