Modyfikacja wydruków - zmiany w wersji 1.6

  • Wprowadzono zmiany w algorytmie generującym na wydruku słowną kwotę do zapłaty.

  • Zamieniono miejscami na wydruku miejsce na podpis wystawcy i odbiorcy dokumentów. Obecnie pole na podpis wystawcy jest po prawej stronie dokumentu, a pole odbiorcy po lewej. Dotychczas było odwrtonie.Nowsza wersja
Starsza wersja