Poprawa stabilności programu - zmiany w wersji 1.7

  • Wprowadzano możliwość niedrukowania słownie setnych części kwoty do zapłaty. Możliwe jest więc umieszczanie na wydruku kwoty w postaci, np. "dziewięć złotych 15/100" zamiast dotychczasowego "dziewięć złotych i piętnaście groszy". Aby wyłączyć dla danego dokumentu słowne drukowanie groszy (lub innych jednostek monetarnych) należy wyłączyć parametr "Drukuj słownie również grosze" w Konfiguracja - zakładka "Dokumenty" - Dodaj/Zmień - zakładka "Wydruk".

  • Umożliwiono ręczną modyfikację numeru dokumentu na oknie edycji dokumentu.

  • Poprawiono błąd objawiający się występowaniem wyjątku w przypadku próby wydruku dokumentu z datą różną od aktualnie wyświetlanej w rejestrze faktur lub rachunków.

  • Poprawiono błąd objawiający się niemożliwością dokonania wydruku z poziomu podglądu wydruku.Nowsza wersja
Starsza wersja