Szybka realizacja dokumentów - zmiany w wersji 1.8

  • Na oknie edycji parametrów dokumentu w Konfiguracji w zakładce Dokumenty (Konfiguracja - Dokumenty - Dodaj/Zmień) dodano pole "Dokument do realizacji". Parametr ten określa w jaki dokument ma zostać przekształcony dany dokument w przypadku użycia opcji Realizuj dostępnej na oknie "Rejestr faktur" lub "Rejestr rachunków". Opcja ma na celu np. szybkie generowanie faktur VAT lub rachunków na podstawie wystawionych wcześniej proform.

  • Na oknie "Rejestr rachunków" oraz "Rejestr faktur" dodano przycisk "Realizuj". Wciśnięcie przycisku przekształca dany dokument (tworząc nowy, równoległy) w inny dokument, zdefinowany w Konfiguracji.Nowsza wersja
Starsza wersja