Obsługa dokumentów walutowych - zmiany w wersji 1.1

  • W Konfiguracji na oknie edycji rodzaju dokumentu wprowadzono znacznik pozwalający na oznaczenie dokumentu jako walutowego. Dokument taki może być nominowany i wyliczany w walucie obcej.

  • Na oknie edycji dokumentu walutowego dodano zakładkę "Waluta". Zawiera ona informacje dotyczące waluty w jakiej wystawiany jest dokument: waluta, kurs, data kursu, numer tabeli kursowej. Zmiana waluty lub dnia powoduje automatyczne pobranie z Internetu kursu NBP dla danej waluty, dla danego dnia.

  • Na wydruku faktury walutowej dodano dodatkowe zestawienie VAT przeliczone na złotówki oraz informacje o kursie, dniu i tabeli kursowej NBP.Nowsza wersja