Logo na wydrukach - zmiany w wersji 1.10

  • Umożliwiono umieszczanie na wydrukach rachunków oraz faktur graficznego logo firmy. Logo przypisane jest niezależnie dla każdego rodzaju dokumentu. Możliwe jest zatem, aby każdy rodzaj dokumentu posiadał osobne logo (lub nie posiadał go wcale). W Konfiguracji w zakładce Dokumenty (Konfiguracja - Dokumenty - Dodaj/Zmień) dodano pola "Drukuj graficzne logo" oraz "Wczytaj logo". Aby logo było drukowane na danym dokumencie należy włączyć parametr "Drukuj graficzne logo" i wczytać grafikę z logo. Akceptowane są formaty plików JPG, BMP, GIF, TIF, PNG.

  • Na oknie Kontrahenci dodano przycisk "E-mail". Wciśnięcie przycisku powoduje wywołanie okna edycji wiadomości e-mail.

  • Na oknie Kontrahenci dodano przycisk "Kontakty". Wciśnięcie przycisku powoduje wywołanie okna z listą kontaktów dla danego kontrahenta.Nowsza wersja
Starsza wersja