Import/Eksport bazy danych - zmiany w wersji 1.18

  • W menu głównym Dane dodano opcję Eksport bazy danych. Eksport bazy danych pozwala na zapisanie całej bazy danych programu do pliku, który następnie można zaimportować do programu, np. na innym komputerze.

  • W menu głównym Dane dodano opcję Import bazy danych. Import bazy danych pozwala na wczytanie całej bazy danych programu z pliku, który został wcześniej wyeksportowany.Nowsza wersja
Starsza wersja