Generowanie PDFów - zmiany w wersji 1.9

  • Na wszystkich oknach potwierdzenia wydruków dodano przycisk "Do PDF". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego podania nazwy pliku do zapisu oraz zapis wydruku do pliku PDF.

  • Na oknie "Rejestr faktur" oraz "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Wyślij". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z podpiętym załącznikiem PDF w którym znajduje się zapisany dokument dla którego wywołano opcję.

  • Na oknie edycji parametrów dokumentu w Konfiguracji w zakładce Dokumenty (Konfiguracja - Dokumenty - Dodaj/Zmień) dodano pole "Umieszczaj oryginał i kopia na wydruku" (domyślnie włączony). Wyłączenie parametru powoduje nie umieszczanie na wydrukach rachunków i faktur informacji czy dany wydruk rachunku lub faktury jest oryginałem czy kopią.Nowsza wersja
Starsza wersja