Faktury VAT zaliczkowe i końcowe - zmiany w wersji 1.20

  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT zaliczka. Aby dodać dokument należy w oknie "Rejestr faktur" wybrać z listy dokument "Faktura VAT zaliczka" ("Faktura VAT zaliczka (walutowa)"). Pole służące do wpisania kwoty pobranej zaliczki dodano w sekcji "Płatność" na oknie edycji dokumentu.

  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT końcowa. Aby dodać dokument należy zaznaczyć na liście dokumentów fakturę VAT zaliczkę dla której ma być wystawiona faktura VAT końcowa i wcisnąć przycisk "Realizuj".

  • Do tabeli na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumny "Zaliczka [zł]", "Zaliczka", "Pozostało [zł]", "Pozostało".Nowsza wersja
Starsza wersja